Vytváříme bezpečné intimní prostředí

Vzděláváme v oblasti bezpečných sexuálních vztahů. Provozujeme mobilní aplikaci XPASS pro udělení souhlasu a rychlé přivolání pomoci. Pomáháme obětem sexuálního násilí i křivě obviněným.

Poslání projektu XPASS

Naší vizí je snížit počet sexuálně motivovaných trestných činů.

Prevence

Učíme, jak předcházet nebezpečným situacím v sexuálním životě a při navazování intimních vztahů, jak se na takové situace připravit a následně je řešit.

Ochrana a důkaz

Digitalizujeme udělení konsentu (souhlasu) se sexem pro větší úspěšnost vyšetření trestných činů ze sexuálního násilí, pro eliminaci křivých obvinění a pro adekvátní tresty pachatelům.

Pomoc a podpora

Spolu s Nadační fondem XPASS a partnery certifikovaných služeb pomáháme obětem sexuálního násilí a zneužívání i obětem křivého obvinění z takovýchto činů.

4 pilíře projektu XPASS

Mobilní aplikace XPASS
Navazujte intimní vztahy v bezpečnějším prostředí

Aplikace je tady proto, aby vám z romantického zážitku nezůstala nepříjemná vzpomínka.
Chrání vás, informuje a vzdělává.

  • Vyjádření konsentu na pár kliků a stanovení konkrétních podmínek (sexuální praktiky, doba trvání souhlasu).
  • Souhlas lze kdykoliv odvolat.
  • Potvrzení o souhlasu je možné vydat pouze orgánům činným v trestním řízení (policii nebo soudům), a to v zašifrované podobě.
  • Slouží jako důkaz pro orgány činné v trestním řízení v případě obvinění ze sexuálního násilí.
  • Prevence účinně snižuje počet případů sexuálního násilí, edukace a systému přivolání pomoci.
  • Aplikace vzdělává, baví a vytváří bezpečnější prostředí pro navazování intimních vztahů.
 

Co dělat, když...

Bylo to znásilnění? Pokud jste dospěli až sem, pak pravděpodobně ano!

Co udělat:

Zůstaňte na bezpečném místě.

Zavolejte krizovou linku (116 006 nebo 116 111) poradí vám, co máte dělat. Kontaktujte důvěryhodnou osobu, které můžete vše svěřit, pomůže vám. Navštivte lékaře!

Buďte na bezpečném místě, nejlépe na veřejném. Pokud je to možné, vyhněte se dalšímu kontaktu s pachatelem o samotě.

Kontaktujte krizovou linku – telefonní čísla k okamžitému vytočení jsou úplně nahoře na této stránce! Pokuste se vyhledat důvěryhodnou osobu, které se můžete svěřit, tato osoba vás všude doprovodí!

Navštivte lékaře – na vyšetření jděte bez předchozího mytí či sprchování – ošetřit případné zranění, zabránit nechtěnému těhotenství, zajistit prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob. Včasným vyšetřením lze získat důkazní materiál pro případné trestní řízení!

Při strachu z otěhotnění vyhledejte lékárnu a poraďte se o účincích Postinoru (nouzová antikoncepce), který lze získat od 16 let bez předpisu na občanský průkaz.

Zvažte své rozhodnutí – kontaktujte nás na .Xpass.cz ! Ve spolupráci s Xfondem vám pomůžeme s financováním právní pomoci a pomoci psychologa!

Bylo to znásilnění? Pokud jste dospěli až sem, pak pravděpodobně ano!

Co udělat:

Zůstaňte na bezpečném místě.

Zavolejte krizovou linku (116 006 nebo 116 111) poradí vám, co máte dělat. Kontaktujte důvěryhodnou osobu, které můžete vše svěřit, pomůže vám. Navštivte lékaře!

Buďte na bezpečném místě, nejlépe na veřejném. Pokud je to možné, vyhněte se dalšímu kontaktu s pachatelem o samotě.

Zavolejte policii, pokud se rozhodnete trestný čin oznámit – mohou vám zavolat i lékaře, pokud jste ho již nenavštívili sami. Pro policii je důležité zajištění stop, které mohou pachatele usvědčit – odložte sprchování až po oznámení a lékařském vyšetření!

Neperte svršky! V případě, že dojde ke znásilnění v místnosti, neperte lůžkoviny a místo činu neuklízejte. Uložte důkazy, i když můžete mít chuť je zničit. Důkazem může být veškeré oblečení, spodní a ložní prádlo i jiné věci, se kterými pachatel přišel do kontaktu. Tyto důkazy uložte, nejlépe odděleně, v igelitových pytlích a uschovejte na bezpečném místě!

Ve spolupráci s Xfondem vám pomůžeme s financováním právní pomoci a pomoci psychologa – www.xpass.cz!

Znáte všechna svá práva?

www.policie.cz

www.persefona.cz

Co udělat:

I v případě, že jste rozhodnut/a nevyužít pomoci policie, je vhodné vyhledat lékařskou a gynekologickou pomoc. Navštivte svého lékaře nebo ambulanci v nejbližší nemocnici. Příslušný lékař Vás prohlédne, ošetří a informuje o výsledcích a dalších nutných krocích – jak zabránit nechtěnému těhotenství, zajistit prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob. Pro případ nechtěného těhotenství Vás bude informovat o „pohotovostní“ postkoitální antikoncepci, která spolehlivě působí do 72 hodin po nechráněném styku. Včasným vyšetřením lze také získat důkazní materiál pro případ, že se později rozhodnete vše nahlásit na policii a bude zahájeno trestní řízení!

Co udělat: prvním krokem je připustit si, že se děje něco, co není v pořádku,
dalším pak uvědomit si, že není vaše chyba, že k domácímu násilí dochází, nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků, uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie zranění atd.), u osoby, které důvěřujete, si uložte osobní dokumenty, doklady, peníze a náhradní oblečení i klíče.

Kde hledat pomoc:
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nebo jste napadeni, zavolejte policii přes linku 158.
Pokud jste zraněni, vyhledejte lékařskou pomoc přes linku 155.
Po útoku neuklízejte důkazy, ale přivolejte policii.
Vyhledejte pomoc odborníků.

Důležité kontakty:
BKB – nonstop linky 257 317 110 nebo 116 006
Linka bezpečí (pro děti) – nonstop 116 111
www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/kriminalita-obecne#haraseni

Všechna centra pomoci najdete na těchto stránkách:
www.poradna.fss.muni.cz/sit-kontaktu/linky-duvery-a-krizova-centra.

Je to rozcestník, kde si můžete zvolit, jaký typ pomoci potřebujete, případně vám na nonstop linkách poradí, kam se obrátit.

Potřebujete pomoc? Nevíte si rady? Zeptejte se našich odborníků

Vaše údaje nebudou po odeslání dotazu nikde zveřejněny. Odesláním dotazu berete na vědomí, že může být váš dotaz anonymně zveřejněn dalším uživatelům aplikace v sekci „Poslední dotazy“ spolu s odpovědí.

Na vaše dotazy odpovidají odborníci z oblasti sexuologie, psychologie, policie a další experti na danou problematiku.

 

Proč projekt XPASS

Za projektem XPASS stojí filantropka Alena Sadílková, kterou v reakci na časté zprávy o hnutí MeToo napadlo, že kdyby existoval způsob, jak získat rychle důkaz o tom, že k sexu i k jeho různým variantám byl nebo nebyl dán souhlas, důkaz takový, který nelze nijak zneužít a nelze si ho vynutit násilím a který by měl vypovídací hodnotu před soudem, bylo by na světě lépe. Uvědomila si také, že negativní důsledky sexuálního násilí se netýkají jen obětí sexuálního násilí, ale také těch, kteří jsou z něho křivě obviněni, a v konečném důsledku také  rodiny, přátel, pracovního kolektivu a dalších složek společnosti.

Alena dala do souvislostí ještě i jiné aspekty problematiky sexuálního násilí, totiž zažité stereotypy, předsudky i nevědomost vyplývající z nedostatečné výchovy, nesnadné vyhledání odborné pomoci, neznalost práva  a vysoké náklady na právní služby nebo třeba psychoterapii. 

Proto vymyslela mobilní aplikaci XPass pro rychlé a snadné uložení důkazu o konsentu (souhlasu) se sexem, pro snadné vyhledání rady i pomoci, pro jednoduchou orientaci v právech  doma i v zahraničí a pro bezpečné seznamování i zábavu.  Současně založila Nadační fond XPASS, jehož posláním je poskytovat finanční pomoc obětem sexuálního násilí i křivě obviněným, ale také podporovat vzdělávání společnosti v rámci této oblasti a šířit právní povědomí pomocí Edukace a Certifikovaných služeb. 

CzechEnglishGerman